GMP staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. Concreet betekent dit dat in de GMP norm van A tot Z is vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. De Plus in GMP Plus staat voor de toevoeging van de HACCP norm aan de GMP norm.

Deze HACCP norm is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en vormt daarom een goede aanvulling op de GMP norm. In Nederland wordt deze norm gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van diervoeder te garanderen.

In de Nederlandse vee- en vleessector worden veel controles uitgevoerd. In vrijwel geen enkele branche zijn kwaliteitscontroles en -systemen zo gangbaar. Dit om de kwaliteit en veiligheid in de gehele voedselketen te kunnen garanderen. Hierdoor wordt de GMP Plus norm de laatste jaren steeds belangrijker. Immers, het voer wat onze dieren binnenkrijgen, is een belangrijke stap in de voedselketen. Vervuild of onveilig voer betekent vervuilde en onveilige melk, vlees en eieren.